Velkommen til Stolberg Audio

 

 

”Den mand, som ikke har musik i sjælen og ikke

 sanser skønne harmonier, har let til svig,

forræderi og rov. Hans åndelige liv er dorsk som

natten og hver lidenskab så sort som helvede.

Tro ingen sådan mand”

 

(Shakespeare)