Det ville være dumt at konstruere en højttaler fra grunden, uden at have kigget på, lyttet til eller læst om hvordan andre har gjort. Derfor er en meget stor del af inspirationen til mit projekt hentet fra andre højttalere. Det har dog fra helt starten været et mål at højttalerne skulle tilpasses min stue, da netop samspillet mellem højttaler og lytterum har afgørende betydning for en god gengivelse.

 

En stor del af inspirationen til Vibes, kommer fra Sonus Faber’s topmodel Stradivari Homage. Det er dog ikke så meget højttalerens smukke udsende, men mere anmeldernes observationer der er interessante. Normalt designes højttalerkabinetter ud fra et ønske om at minimere frontarealet mest muligt, blandt andet for at opnå bedst mulig perspektiv. Nogle anmeldelser af Stradivari Homage giver dog god grund til at tror, at dette ikke er den helt rigtige vej til et troværdigt perspektiv.

 

Michael Fremer, Stereophile:

”The Stradivari's wide baffle produced a singular sonic picture. Instead of the more common narrow-baffle, low-diffraction sound, in which a speaker "disappears" to leave behind a ghostly apparition of a three-dimensional sound picture, the Stradivari presented a more weighty, unusually solid picture that seemed to be a three-dimensional curtain wrapped behind the baffles and extending well back into virtual space. While more conventional baffles have produced wider, more transparent soundstages and perhaps more focused and upfront images, none has delivered such a solid and physically believable three-dimensional soundstage in my room”

 

Sonus Faber Stradivari Homage

 

José Victor Henriques, hificlube.net:

”The Stradivari sounded like a live performance in a real venue, filling the room with sound and doing the proverbial vanishing act. Maybe less so because you just couldn't take your eyes off them. Given the larger than usual baffle, focus is not to the pin-point accuracy standard of, say, the Wilson Watts Puppies (their natural competition in this price range), suggesting some attention to “toe-in” to further sweeten the "spot". On the other hand I must confess I've never heard live “pin-point focus” as the instruments and singers usually energize the air around them creating a “bubble” of sound not just an “ideal” point source. In this particular aspect of sound reproduction, the Stradivari is closer to reality”

 

Det er ikke kun Stradivari Homage som kan til skrives disse egenskaber. Om sin egen “Acapella WB” skriver Troels Gravesen blandt andet:

The wide curved baffle has a benign way of projecting the sound waves into the room and I'm beginning to think that if you have to choose between reflection and diffraction, then reflection is the way to go. From a wide baffle you really don't have a delayed response of signals - at least not in the frequency domain that counts, upper mid and treble. And the baffle step really doesn't occur until the sound waves have lengths where they are omni-directional anyway”

 

Højttalere med brede baffler er dog ikke nogen ny opfindelse. Naim’s ”DBL” fra ’91 og Snell’s ”Type A” fra ’77 er nok nogle af de mest kendte eksempler.

 

Kabinetter

En ting har ligget fast fra starten af projektet og det er kabinet princippet. Både bas og mellemtone-enhederne skal arbejde i lukkede (trykkammer) kabinetter da denne type, efter min mening giver den klart bedste og mest musikalske lyd og samtidig sikre bedst mulig integration i lytterummet. Kabinetterne til mellemtonen vil blive udstyret med en akustiskeventil, for at mindske enhedernes impedans-peek indflydelse på delefilter. Størrelsen på bafflen bliver ca. 125x64cm, det skulle sikre at baffelstep-området kommer til at ligge under mellemtonens arbejdsområde. Det brede kabinet vil med andre ord afskærme en del af lytterummet fra enhederne og sikre et ensartet udstrålingsmønstre ned til ca. 250Hz.

 

 

Siderne på kabinetterne er lavet af sandwichplader som består af 2 lag 4mm MDF og 2 lag 6mm krydsfiner. Når plader af forskellige materialer og tykkelser limes sammen opnås en plade hvor de enkelte pladers resonanser dæmpes kraftig. En anden ting som også er medvirkende til at reducere resonanser er selv kabinettets form. Den ”flade” form betyder at kabinettets overfladeareal i forhold til rumfanget, er større end hvis kabinettet havde haft form som en terning. Det betyder at trykket pr cm2 falder, og derfor vil have svære ved at sætte kabinettet i svingninger.

 

En lækker ”sandwich”

 

Indvendige afstivningen af 18mm MDF

 

For og bagside på de næsten færdige kabinetter

 

For at ”fremtidssikre” kabinetterne er de bygget sådan at den midterste del af fronten kan udskiftes, hvis der skulle opstå behov for at eksperimentere med andre enheder end de først valgte. Det ekstra lag ved den midterste sektion af fronten er lavet af 12mm MDF.

 

Enheder

Den valgte kombinationen af diskant og mellemtone-enheder kommer fra et DIY-højttalersystem kaldet: ”The Equilibrium Project”. Selvfølgelig kan det virke som om jeg bare hopper over hvor gæret er lavest, men jeg har meget svært ved tro at det overhovedet kan gøres bedre. Lyden af denne kombination kan kort beskrives som meget åbent, super naturligt og fantastisk musikalsk.

 

Diskanten er ScanSpeak’s R2904/700005. Disse enheder er normalt ikke helt billige og kun et super godt tilbud har gjort det muligt at få disse enheder med i projektet. Gengivelsen fra enhederne kan kun beskrives som absolut topklasse.

 

Focals Utopia 6W skal tage sig af mellemtone området. Lyden fra denne enhed kan beskrives meget kort: superb, men det er vel også derfor at den kan findes i JMLab Mezzo Utopia til ca. 100.000kr (prisen på enheden er dog meget mere human).

 

Johnny Sørensen, High Fidelity om Mezzo Utopia: ”Det blev hurtigt klart, at mellemtonen er noget af det reneste, mest ufarvede vi har hørt” ”Vi har prøvet stort set al slags musik. Den mellemtone er bare ubestikkeligt ren. Korværker, symfonisk musik, voldsomme blæsere – intet kan bringe disse enheder ud af kontrol”

 

Til bassystemet er der køb 4stk Vifa M25WO-17-10. Et stort membranareal vil minimere membranudsving, og derved sikre lavere forvrængning.

 

Delefilter

Delefilteret til diskant og mellemtone-enhederne er et passivt 2.ordens filter. Filteret er ”kopieret” sammen med enhederne og er altså allerede tilpasset enhederne ved hjælp af mange timers lyttetest, computeroptimering og målinger. Filteret er dog tilpasset efter et andet kabinet, så det bliver nok nødvendigt at justere det en smule. Den eneste ændring end til videre, er at kondensatoren C1 er fjernet.

The Equilibrium Project” filter.

 

En Behringer Ultra drive pro DCX2496 digital-delefilter vil varetage kontrollen af basenhederne. DCX2496 give ikke kun mulighed for at tilpasse basenhedernes afrulning mod mellemtonen, men giver også mulighed for at lave rumkorrektion i basområdet. Det digitalefilter vil kun blive brugt til bas delen af systemet, signalet til mellemtone og diskant vil altså ikke blive påvirket af DCX2496. Aktiv drift af basenhederne har også den fordel at forstærkeren får betydeligt bedre kontrol over enhederne, da signal overførslen fra forstærkerens udgangstrin til enhedernes svingspoler kan ske helt uden tab.

 

 

Stolberg ©